Header

Türkiye Innovation Week olarak 10. Yılımızda genele yayılmış, iddialı bir inovasyon dönüşümü için hızlandırılmış bir maraton başlatıyoruz.

10 Roket programdan oluşan faaliyet programımız: MaratON

1

İnovaLİG

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG; inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi, şirketlerde inovasyon bilincinin geliştirilmesi, şirketlerin inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirmesi ve inovasyon yetkinliklerinin kazanılması ve yapılan tüm çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir programdır.

İnovaLİG programı ile ülkemizde hem büyük ölçekli firmalarda hem de KOBİ Ölçeğindeki firmalarda inovasyon bilincinin gelişmesi amaçlanmaktadır. İnovaLİG, Avrupa'da 17 ülkede uygulanan ve IMP3rove’un yürüttüğü İnovasyon Yönetim Değerlendirmesi metodolojisine dayanan bir kurguyla, düzenlenmektedir. Bu doğrultuda, İnovaLİG programı ile Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın inovasyon liderleri belirlenmektedir.

İnovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağına inandığımız İnovaLİG’de firmalar, inovasyonun 5 ana kategorisinde (İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları, İnovasyon Sonuçları) İnovasyon Yönetim Değerlendirmesini tamamlayıp İnovaLİG’de yarışmaya hak kazanmaktadırlar.

2

İnoSuit Programı

Şirketlerin inovasyon yetkinliğine uygun kulvarda mentorluk desteği alabilmesi adına Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hayata geçirilen İnoSuit Programı ile inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

İnovasyon Yönetimdeki En İyi Uygulamalar

İnoSuit Programı kapsamında Kurumsal İnovasyon Sistemi ve Yönetimi alanındaki 3 temel başlık olan Teknoloji Yol Haritası, Yenilikçi Fikir Toplama ve Ödül ile Açık İnovasyon konularında şirketlerin ve mentorların tecrübelerinin ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı sunumlar gerçekleştirilecektir.

3

TİM-TEB Girişim Evi

2015 yılından bu yana İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin, olmak üzere 7 farklı ilde faaliyet gösteren TİM TEB Girişim Evleri, kurulan teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik (kuluçka) hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki özgün programları ile ekosisteme yön vermektedir. Bugüne kadar 1800'ü aşkın teknoloji odaklı girişimciye destek verilmiştir.

TİM-TEB Girişim Evleri ekosistemdeki büyük kapasitesi ve tüm taraflarla olan güçlü ilişkileri sonucunda hem kamu hem de özel yatırım gruplarıyla girişimcileri en geniş biçimde buluşturmaktadır.

4

İnovaTİM

İnovaTİM; 72 ilde 150 farklı üniversiteden 3000’i aşkın önlisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerin öğrenme ve üretme kültürü ile oluşturduğu açık inovasyon ekosistemidir. İnovaTİM’li öğrenciler uluslararası bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret eder, uluslararası yarışmalara katılır, inovasyon ve teknoloji üzerine eğitimler alır, bilimsel çalışmalar gerçekleştirir ve liselerde yapay zekâ, inovasyon, nesnelerin interneti üzerine eğitimler verirler. Bu kapsamda İnovaTİM’lilerin ana faaliyetlerini; İnovaTİM İnovasyon Yarışması, İnovaTİM Proje Takımları, İnovaTİM İnovasyon Atölyeleri ve İnovaTİM Liselerde Yapay Zekâ ve İnovasyon Eğitimleri oluşturur.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması: Yarışma; ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin belirlenen kategorilerde inovatif projeler üretmek için başvuru gerçekleştirdiği özgelecek isimli algoritması ile Türkiye’nin en kapsamlı ve özgün açık inovasyon yarışmaları arasında bulunmaktadır. Yarışma, takımların proje üretirken oluşturdukları raporlar ile; problem belirleme, bilimsel araştırma yapma, rakip analizi, hedef kitle analizi, market analizi gerçekleştirme, teknik fizibilite yapma ve prototip oluşturma süreçlerini öğrenmelerini amaçlar.

İnovaTİM Proje Takımları: Öğrenciler proje takımları oluşturarak uluslararası yarışmalara katılmakta ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Su altı robotu, formula aracı, robotik, yazılım ve görüntü işleme, uzay ve havacılık alanlarında çalışmalar gerçekleştiren proje takımları önemli başarılara imza atmıştır.

İnovaTİM Atölyeleri: Öğrenciler birçok alanda atölye çalışmaları gerçekleştirerek bilgilerini arttırmakta ve çalışmalarını daha kaliteli hale getirmektedirler. Ayrıca Teknofest ve Türkiye Innovation Week gibi etkinliklere atölyeler ile katılma şansına sahip olmaktadırlar.

İnovaTİM Mentor Programı: Öğrenciler yapay zekâ, nesnelerin interneti ve inovasyon konularında eğitici eğitimlerini alarak Türkiye genelinde 10.000’den fazla lise öğrencisine mentorluk yapmakta ve ilgili alanlarda eğitimler vererek liseli öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

5

Türkiye İnovasyon Haritası

Türkiye İhracatçılar Meclis tarafından, Türkiye Innovation Week 10. Yıl Özel Programı kapsamında Türkiye İnovasyon Haritası çalışması başlatıldı. Program dahilinde özgün bir model olarak CISNAT- Corporate Innovation System and Network Analysis Tool kullanılarak ihracatçı firmaların mevcut inovasyon kapasitesi ve performansının tespit edilmesi, karşılaştırmalı analiz raporları oluşturulması ve inovasyon kapasitelerini iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi planlanmıştır. Türkiye İnovasyon Haritası çalışmasının, ülkemizde inovasyonun yaygınlaşması ve etkin politikaların geliştirilmesi için yol gösterici nitelikte olması hedeflenmektedir.

6

Küresel İnovasyon Endeksi

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından 2007 yılından itibaren yayınlanan ve 132 ülkenin inovasyon performansının kıyaslandığı Küresel İnovasyon Endeksi’nde, ülkemiz son üç yılda 12 basamaklık iyileşme göstererek 2023 raporunda 39. Sırada yer almıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda devam eden Küresel İnovasyon Endeksi’nde ülkemizin konumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilk 20 içerisinde yer alan ülkelerin iyi uygulama örnekleri ve deneyimleri incelenmekte, detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Listede üst sıralara yükselme hedefimiz içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler devam etmektedir.

7

İnovasyon Paydaşı Ülkeler

İnovasyon Paydaşı Ülkeler programı kapsamında inovasyonun teşvik edilmesi, desteklenmesi, inovasyon alanındaki bilgi, deneyim ve kaynaklarını paylaşarak yeni ürünler, teknolojiler ve iş süreçlerinin geliştirilmesi amaçlanmakta ve ülkeler arası ortak görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

İnovasyonu küresel düzeyde teşvik etmek ve uluslararası iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından başlatılan programda Türk firmalarının ve kurumlarının diğer ülkelerdeki firmalar ve kurumlarla iş birliği yapmasını sağlamak adına büyükelçilikler ve ataşelikler nezdinde görüşmeler organize edilmektedir. Program ile inovasyon süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak ve farklı ülkeler arasında bilgi ve kaynak paylaşımını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

8

Türkiye Innovation Week 10. Yıl Özel Etkinliği: S2C Buluşmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından TİM-TEB girişim evleri ile düzenlenen S2C-Startup to Corporate etkinliği Türkiye'nin girişimcilik ekosistemindeki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve girişimcilere kendilerini tanıtma ve kurumsal firmalarla ilişkilerini geliştirebilmelerine imkân sunan bir destek programıdır. 10 Temmuz 2023 tarihinde TİM merkez binasında gerçekleştirilen buluşma kapsamında 20 ihracatçı firma ile 23 teknoloji girişimcisi bir araya gelerek 100'ün üzerinde B2B görüşme gerçekleştirmiştir. Dijital dönüşüm, yazılım, yüksek teknoloji entegrasyonu, IoT, blockchain gibi AR-GE çözümleri konularında seçili S2C iş birlikleri yapılmaktadır.

9

TİM İnovasyon Akademisi

İnovasyon yönetimi alanında yetkinlik kazandırmak amacıyla TİM Akademi çatısı altında ilk kez ihracatçı firmaların çalışanlarına yönelik olarak TİM İnovasyon Uzmanlığı Eğitimi programı hayata geçirilmiştir. Pilot çalışma olarak başlatılan sınırlı kontenjana sahip olan İnovasyon Uzmanlığı Eğitimleri 40 saat olarak planlanarak 18-29 Eylül 2023 tarihleri arasında hafta içi her gün çevrimiçi olarak 15.00-19.00 arasında gerçekleştirilmiştir.

10

MasterClass: İnovasyon Diyalogları

Türkiye Innovation Week kapsamında gerçekleştirilen ve yıl boyu devam etmesi planlanan Master Class: İnovasyon Diyalogları programı düşünmeye, öğrenmeye ve yaratıcı fikirleri paylaşmaya teşvik eden interaktif bir deneyim sunmaktadır. İnovasyona dair her konunun derinlemesine tartışıldığı, fikir alışverişlerinin gerçekleştirildiği her bir Master Class, önde gelen uzmanlar ve deneyimli girişimciler tarafından yönlendirilen etkileşimli oturumlardan oluşmaktadır. İnovasyonun geleceğini şekillendiren bir topluluğun parçası olma fırsatı sunan program, geleceğin fırsatlarını keşfetmeyi sağlamayı ve tabandan genele yayılan bir inovasyon kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.