Header

Türkiye Innovation Week

Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde, inovasyon ekosistemini geliştirmek, büyütmek, inovasyonun gücünü keşfedip, geleceği şekillendirecek fikirleri bir araya getirmek ve ilham vermek amacıyla düzenlenen Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması "Türkiye Innovation Week" bu yıl 10. yaşını kutluyor.

2012 yılından bu yana artan ilgi ve katılımla gerçekleştirdiğimiz, Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliği 23-24-25 Kasım’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın aralıksız teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi’nde inovasyon meraklıları ile buluşuyor.

Etkinliğin 10. senesinin yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 30., Cumhuriyetimizin ise 100. yılının kutlandığı bu önemli seneyi bir dönüm noktası kabul ediyoruz. İnovasyonu besleyen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlayarak ülkemiz, dünyamız ve geleceğimiz için hep daha iyiyi hedefleyecek fırsatlar yaratmaktan onur duyuyoruz.

Türkiye Innovation Week 23’te, Türkiye’nin yeni yüzyılını, dünyanın gelecek planını konuşacağımız kapsamlı bir program hazırladık.

TIW 23: Geleceğin İhtiyaçlarına Yönelik Fikirler

Türkiye Innovation Week olarak, gelecek yüzyılda inovasyona en çok ihtiyaç duyulacak 10 mega konuyu tanımladık. Yaşanabilecek olası tüm senaryoları ortaya çıkararak bu ihtimallerin doğurabileceği büyük ölçekli sorunlara çözüm getirecek fikirler geliştirmek için konunun uzmanlarını bir araya getirdik. Türkiye Innovation Week’te yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlıkta çığır açan çalışmalardan yeni nesil eğitim teknolojilerine, yapay zekâ ve otomasyondan finansal teknolojilere kadar birçok konuyu geniş bir perspektifle inceliyoruz.

İnovasyona en çok ihtiyacımız olacak sektör ve endüstriler hakkında, önde gelen isimlerle, yenilikçi yaklaşımlarla ve çığır açan fikirlerle küresel ölçekte pozitif değişim yaratma yolunda nasıl ilerleyebileceğimizi planlayacak, konuşacak ve tartışacağız. Bu bakış açısıyla ele alacağımız sorunlar ve sunacağımız çözümler ile katma değerli ihracatın peşinde olan ihracatçılarımız için de stratejik bir fırsat sağlamayı ve yol haritası sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir hedefler ve inovatif yaklaşımlarla daha iyi bir gelecek tasarlayabileceğimizin inancıyla yılın en inovatif 3 günü için hazırız.

Sektör liderleriyle tanışmak, ilham verici konuşmaları dinlemek ve yeni iş fırsatlarını keşfetmek için bize katılın, dünyanın geleceğine hazır olun!

#Dünyanın Geleceği İnovasyonda

Önümüzdeki Yüzyılda İnsanlığın İnovasyona En Çok İhtiyaç Duyacağı Konular ve Endüstriler

1. Sürdürülebilirlik ve Yeşil İnovasyon: Sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyon, günümüzün en önemli küresel meselelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hızla artan nüfus, enerji tüketimi ve endüstrileşme, iklim değişikliği ve çevresel sorunları daha da ciddi hale getiriyor. Bu bağlamda, Avrupa Birliği, 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2030 yılına yönelik sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesine göre en az yüzde 55 oranında azaltmayı ve Avrupa'nın 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtasına dönüştürülmesi hedefini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Türkiye de 2030 yılı için emisyon azaltım hedefini yüzde 41'e yükseltmiş ve 2053 yılında net sıfır emisyon hedefleri belirlemiştir. Sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyon, bu hedeflere ulaşmak için vazgeçilmezdir. Çevre koruma, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular üzerinde konuşmak gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için büyük önem taşıyor.

2. Yapay Zeka ve Otomasyon: Yapay zeka ve otomasyonun gelişiminin, üretim, sağlık, eğitim ve daha birçok alanda büyük değişikliklere yol açması bekleniyor. Bu teknolojilerin insan-makine etkileşimi, etik ve işgücü dinamikleri gibi konuların da bu süreç içerisinde önem kazanması bekleniyor. Geleneksel endüstrilerin ve sanayicilerin adaptasyon süreçlerinin başarıyla yönetilmesinin, bu değişimlerin getirdiği fırsatları ve sorumlulukları anlamak için kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

3. Sağlık Teknolojileri: İleri yaşam beklentisi arttıkça, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi alanında inovasyonların daha da hayati hale gelmesi bekleniyor. Gen tedavileri, nanoteknoloji ve dijital sağlık çözümlerinin bu alanda öne çıkacağı düşünülmektedir.

4. Uzay Keşfi ve Kolonizasyon: İnsanlığın var olduğu süreçten beri uzaya olan ilgisi biliniyor. Gelişen teknoloji sayesinde uzay seyahati, uzay madenciliği ve uzayda yaşam desteği gibi alanlarda inovasyonlar gelecekte büyük bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Bu uzay keşif ve kolonizasyon çabaları, uzaya giden astronotlar için üretilen kıyafetlerden, uzay madenciliği ekipmanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor. Türkiye'nin bu alandaki yatırımları ve uluslararası iş birliği, uzay ticaretinin büyümesinde ve uzayın insan hayatına daha fazla entegre edilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Türk ihracatçısının vizyonunu da genişleten bu bakış açısı yenilikçi teknolojilerin gelişmesinde önemli bir etken olacağı ön görülmektedir.

5. Gıda Üretimi ve Tarım Teknolojileri: Nüfus artışı ve arazi kullanımındaki sınırlamalar, daha verimli ve sürdürülebilir tarım yöntemleri gerektiriyor. Bitki bazlı et üretimi, susuz tarım, dikey tarım gibi konular bu alanda yenilikçi çözümler sunabilir. Aynı zamanda su arıtma, tuzlu suyun tatlı suya dönüştürülmesi gibi çözümler önem kazanabilir.

6. Eğitim ve Öğrenme Teknolojileri: Geleneksel eğitim modellerine ek olarak, dijital öğrenme platformları, sanal gerçeklik destekli eğitim, kişiselleştirilmiş öğrenme gibi alanlarda inovasyonlar yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektedir.

7. Ulaşım Teknolojileri ve Ticaret Lojistiği: Nüfusun artması, kentleşme, trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği gibi faktörler, geleneksel ulaşım sistemlerini daha verimli, çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Uzun mesafe ulaşımında daha hızlı, ekonomik ve çevre dostu seçenekler araştırılıyor. Süpersonik uçaklar, hava taksileri ve yüksek kapasiteli hava taşıma araçları gibi inovasyonların, uzun mesafe yolculuklarını dönüştürmesi uzun yıllardır ele alınan konulardandır. Aynı zamanda dünya ticaretinin duraksamadan yürümesi noktasında gelişen lojistik ağların ve sistemlerin yaşadıkları sorunlar da git gide büyüyor.

8. Siber Güvenlik ve Siber Savunma: Siber güvenlik, dijitalleşen dünyada en kritik konulardan biri olarak öne çıkıyor. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte siber saldırılar ve veri ihlalleri daha karmaşık hale geliyor. Siber güvenlik alanında yeni nesil tehditlere karşı etkili çözümler üretmek, veri koruma teknolojilerini geliştirmek ve siber saldırıların tespiti ve önlenmesi için yapılacak inovasyonlar büyük önem taşıyor. Özellikle büyük ölçekli organizasyonlar ve devletler için kritik bir gereklilik haline gelen siber güvenlik ve siber savunma, dijital dünyanın güvencesi olarak önemini her geçen gün artırıyor.

9. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri: Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji üretimindeki dönüşümün önemli bir parçasını temsil ediyor. Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar, temiz enerjiye dayalı bir geleceği mümkün kılarak enerji güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Doğal kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynayan bu teknolojilere yönelik ilgi ve yatırım da her geçen gün arıyor.

10. FinTech Devrimi: Finansal Teknoloji (Fintech), önümüzdeki yıllarda büyük bir inovasyon alanı olmaya devam edecek. Özellikle dijital varlık yönetimi oldukça ilgi çeken bir konu. Bunun yanında finans sektöründe kredi verme süreçleri ve modelleri büyük bir değişim geçiriyor. Alternatif kredi sağlayıcıları ve farklı finansman kaynakları, daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmayı, daha hızlı işlem yapmayı ve daha çeşitli kredi seçenekleri sunmayı hedefliyor. Bu gelişme de sektördeki büyük değişimlerden biridir ve Fintech'in yarattığı etkilerden birini yansıtıyor. Ayrıca yeni finansal araçlar (kripto para, dijital varlıklar, vb.) merkeziyetsizleşen bir ekonomi ekosistemi kurarken, kontrol edilemeyen sistemler büyük tehditler oluşturabiliyor.

Bu konu başlıklarını işleyeceğimiz 3 günlük akışı aşağıdaki başlıklarda toparladık:
1.Gün: Yeşil Geleceğin Peşinde Küresel Adımlar
2.Gün: Dijital Dönüşümün İzinde Çığır Açan Teknolojiler
3.Gün: İnsan Odaklı Teknoloji Devrimi

Türkiye Innovation Week 10. Yıl Manifestosu:

Türkiye’nin ve yakın coğrafyamızın en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week zamanla değişmeye değil, hızla dönüşmeye imkân tanır.

İnovasyonun devam eden bir süreç olduğunu kabul eder, sürekli öğrenme ve adaptasyonun önemini vurgular.

Risk almayı, yaratıcılığı ve girişimciliği benimseyen bir kültür oluşturur, bireyleri ve işletmeleri yenilikçi fikirlerin peşinden koşmak için motive eder.

Ekosistemde var olmak isteyen tüm kuruluşların bu dönüşüme ayak uydurması ve nitelikli sonuçlar alması için çalışır. Ulusal ve uluslararası arenada herkes için hep daha fazlasını hedefler.